Thông báo
Loading...
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

        DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2015

      1.  Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho nguyên vật liệu tại tập đoàn Tân Á Đại Thành. Tác giả Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Ánh, QH 2012 E-Kế toán.
2.    Đánh giá khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS41-Nông nghiệp tại Việt Nam. Tác giả Ninh Thị Yến Nguyễn Thị Tuyết Chinh, QH 2012 E-Kế toán.
3.    Nghiên cứu kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế. Tác giả Trần Quý Hạnh Đoàn Thị Ngọc Quỳnh, QH 2012 E-Kế toán.
4.    Đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Huyền Trang, QH 2012 E-Kế toán.
5.    Gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh trực tuyến trên địa bàn Hà Nội. Tác giả Hoàng Thị Nhân, Lục Thị Miền, QH 2013 E-Kế toán.
6.    Một vài biện pháp tăng cường quản lý Thuế đối với Hộ kinh doanh cá thể. Tác giả Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Hải Anh,  QH 2013 E-Kế toán. 
7.    Phương pháp tính giá thành sản xuất theo chi phí mục tiêu-Một công cụ quản lý chi phí mới cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt nam. Tác giả Nguyễn Thị Vẻ, QH 2012 E-Kế toán
8.       Những tác động của chuẩn mực Kế toán quốc tế về giảm giá trị tài sản IAS36 đối với tài sản cố định trong doanh nghiệp. Tác giả Lê Đức Thuận Nguyễn Thùy Dung, QH 2012 E-Kế toán.


Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn