Thông báo
Loading...
Lịch tuần BCN Khoa từ 26/12 đến 01/01/2017

Ngày

Công việc

Người thực hiện

Thứ 2

   

Sáng

Hội nghị giao ban Trường tháng 12/2016

PGS.TS.Trần Anh Tài

Chiều

BCN Khoa họp triển khai công việc

PGS.TS.Trần Anh Tài

TS. Trần Thế Nữ

Thứ 3

   

Sáng

Trực BCN Khoa tại VPK - P706

TS. Trần Thế Nữ

Chiều

Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - 13h.30

TS. Trần Thế Nữ

Thứ 4

   

Sáng

Trực BCN Khoa tại VPK - P603

PGS.TS.Trần Anh Tài

Chiều

Họp đảng ủy - P601 - 16h.30

PGS.TS.Trần Anh Tài

Thứ 5

   

Sáng

Trực BCN Khoa tại VPK - P706

TS. Trần Thế Nữ

Chiều

Trực BCN Khoa tại VPK - P706

TS. Trần Thế Nữ

Thứ 6

   

Sáng

Trực BCN Khoa tại VPK - P603

PGS.TS.Trần Anh Tài

Chiều

Trực BCN Khoa tại VPK - P603

PGS.TS.Trần Anh Tài


Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn