Thông báo
Loading...
Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN tham dự Hội thảo Quốc gia về Kế toán-Kiểm toán tại Đà Nẵng.

Ngày 08/1/2021, Hội thảo Quốc gia về Kế toán-Kiểm toán năm 2020 (VCAA-2020) với chủ đề: “Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế” được tổ chức thành công tại Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với sự tham luận của Đại diện Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.