Thông báo
Loading...
BỘ MÔN KIỂM TOÁN

Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa KTKT được thành lập năm 2016 với chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kiểm toán.
 


Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn