Thông báo
Loading...
BỘ MÔN KẾ TOÁN

Bộ môn Kế toán thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tiền thân là nhóm các môn học thuộc Bộ môn Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ đầu những năm 1990, các môn học Kế toán bắt đầu được vào chương trình giảng dạy cho sinh viên Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội (Kế toán, Phân tích hoạt động kinh doanh). Tháng 11/2007 Bộ môn Kế toán - Kiểm toán chính thức ra đời và là một cấu phần quan trọng trực thuộc Khoa Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 
 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Bộ môn Kế toán thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tiền thân là nhóm các môn học thuộc Bộ môn Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ đầu những năm 1990, các môn học Kế toán bắt đầu được vào chương trình giảng dạy cho sinh viên Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội (Kế toán, Phân tích hoạt động kinh doanh).

Tháng 11/2007 Bộ môn Kế toán - Kiểm toán chính thức ra đời và là một cấu phần quan trọng trực thuộc Khoa Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tháng 11/2014 Khoa Kế toán - Kiểm toán chính thức được thành lập và tháng 8/2016 Bộ môn Kế toán trở thành một chủ thể của Khoa Kế toán - Kiểm toán.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

PGS.TS Đặng Đức Sơn (2008-2012)

PGS.TS Trần Thị Thanh Tú (2013-2014)

TS. Nguyễn Thị Hương Liên (2014 - 2016)

TS. Đỗ Kiều Oanh (8/2016 đến nay)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TS. Đỗ Kiều Oanh

Email: kieuoanh@gmail.com,/ oanhdk@vnu.edu.vn

ĐT: (84-4) 37547506, máy lẻ 707 DD: (84) 91309135/987884485

CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM

1. Nguyên lý kế toán

2. Kế toán tài chính

3. Kế toán tài chính chuyên sâu 1

4. Kế toán tài chính chuyên sâu 2

5. Kế toán quản trị

6. Kế toán ngân hàng

7. Kế toán thuế

8. Kế toán công

9. Kế toán quốc tế

10. Thực hành kế toán tài chính

Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn