Thông báo
Loading...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

- Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Kế toán + Tiếng Anh: Accounting - Mã số ngành đào tạo: 52340301 - Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân - Thời gian đào tạo: 4 năm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH KẾ TOÁN

1. Thông tin chung

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kế toán

+ Tiếng Anh: Accounting

- Mã số ngành đào tạo: 52340301

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kế toán

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Accounting

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán theo định hướng chuyên gia.

- Sinh viên ra trường có khả năng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, phân tích dự báo tài chính trong các doanh nghiệp và tổ chức khác; nghiên cứu, giảng dạy về kế toán trong các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu.

- Có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn để trở thành các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế;

4. Chi tiết chương trình đào tạo

Chi tiết chương trình đào tạo xem tại ĐÂY


Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn