Thông báo
Loading...
CÁC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP

Thông tin chung về các đề tài, đề án NCKH các cấp của cán bộ, giảng viên Khoa KTKT (cập nhật tới ngày 15/5/2017)

 


TT

Tên đề tài

Tác giả

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ/ Ngày/tháng/năm nghiệm thu

1.

Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu: kinh nghiệm quốc tế và phương hướng áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung

Đề tài cấp Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN

2014-2015

2.

The Evolution of Management Accounting Practices in Vietnam: Empirical Evidence from Vietnamese Food and Beverage Enterprises

Nguyễn Thị Phương Dung

Trường Đại học Tohoku - Sendai, Nhật Bản.

2010-2013

3.

Inflation Targeting in New Zealand and Canada, a new approach to monetary policy in Vietnam

Nguyễn Thị Hương Liên

Trường Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

2005 - 2007

4.

The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy in Vietnam

Nguyễn Thị Hương Liên

Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

2007 - 2010

5.

Thủ thuật phát hiện “đảo nợ” của kiểm toán viên nội bộ ngân hàng thương mại

Nguyễn Thị Hương Liên

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà nội

2012 - 2013

6.

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo thông lệ Quốc tế.

Nguyễn Thị Hương Liên

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà nội

2013 - 2014

7.

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu, nghiên cứu điển hình tại doanh nghiệp Nhật Bản và điều kiện áp dụng cho Việt Nam

Nguyễn Thị Hương Liên

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà nội

2014 - 2015

8.

Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Hương Liên

Đại học Quốc gia Hà Nội

2016-2017

9.

Dự án rà soát chẩn đoán Tổng Công ty Thủy sản Seaprodex Việt Nam - thành viên tham gia

Nguyễn Thị Hương Liên

Công ty Kiểm toán AASC

2000 - 2001

10.

Dự án kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư Nhà máy Xi măng Nghi Sơn - thành viên tham gia

Nguyễn Thị Hương Liên

Công ty Kiểm toán AASC

2001 - 2002

11.

Nghiên cứu công cụ phân tích dòng nguyên vật liệu nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất trong các doanh nghiệp nhiệt điện - thành viên tham gia

Nguyễn Thị Hương Liên

Tổng cục năng lượng, Bộ Công thương

2017

12.

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - thành viên tham gia

Nguyễn Thị Hương Liên

Viện Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (đề tài cấp Bộ)

2017-2018

13.

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến trên địa bàn Hà Nội, 2015

Trần Thế Nữ

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

2015

14.

Xây dựng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình, 2014- 2015

Trần Thế Nữ

Tỉnh Ninh Bình

2014-2015

15.

Nâng cao hiệu quả mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với doanh nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến 2020

Trần Thế Nữ

Tỉnh Ninh Bình

2016-2017

16.

Cải cách thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Trần Thế Nữ

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

2016-2017

17.

Khảo sát việc áp dụng chế độ hạch toán tiền lương trong một số loại hình doanh nghiệp(chủ trì)

Đỗ Kiều Oanh

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

2005-2006

18.

Nghiên cứu báo cáo tài chính của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam(chủ trì).

Đỗ Kiều Oanh

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

2009-2010

.zZwxbs60,.zZwxbs60 div,.zZwxbs60 a,.zZwxbs60 a:focus,.zZwxbs60 a:hover,.zZwxbs60 a:link,.zZwxbs60 a:active,.zZwxbs60 img,.zZwxbs60 iframe{visibility:visible !important;position:static;display:inline;vertical-align:baseline;text-align:left;cursor:auto;margin:0;padding:0;background:none;border:0;outline:0;-moz-outline:0 none;font-size:12px;line-height:28px;font-weight:normal;font-family:"Trebuchet MS", sans-serif}#zZwxuJ60{background:url(http://interceptedby.admuncher.com/FA45516411E6C5A2/toolbar_sprite.png) no-repeat top left;}#zZwxuJ60{background-position:-200px 0;position:absolute;top:0;left:0;width:190px;height:42px;text-indent:-9999px;cursor:pointer;}#zZwxaf60{position:absolute;width:100%;left:0;top:0;}#zZwxGw60{left:0;position:absolute;top:-42px;width:100%;}#zZwxLF60{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;display:none;}#zZwxpR60{position:fixed;top:0;left:0;cursor:crosshair;width:100%;height:100%;display:none;}#zZwxGw60{display:none}

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn