Thông báo
Loading...
Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kế toán- Kiểm toán

 DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
 
STT Họ và tên Chức vụ Thông tin chi tiết
1 TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy Chủ nhiệm khoa Xem thông tin chi tiết 
2 TS. Trần Thế Nữ Phó Chủ nhiệm khoa Xem thông tin chi tiết Tại đây
3 TS. Nguyễn Thị Hương Liên Phó Chủ nhiệm khoa Xem thông tin chi tiết Tại đây
4 TS. Đỗ Kiều Oanh Chủ nhiệm BM Kế toán Xem thông tin chi tiết Tại đây
5 TS. Phạm Ngọc Quang Giảng viên Xem thông tin chi tiết Tại đây
6 TS. Nguyễn Thị Thanh Hải Giảng viên Xem thông tin chi tiết Tại đây
7 ThS. NCS. Nguyễn Thị Hải Hà Giảng viên Xem thông tin chi tiết Tại đây
8 ThS. NCS. Đỗ Quỳnh Chi Giảng viên Xem thông tin chi tiết Tại đây
9 ThS. NCS. Khiếu Hữu Bình Giảng viên Xem thông tin chi tiết Tại đây
10 ThS. Nguyễn Hoàng Thái Giảng viên Xem thông tin chi tiết Tại đây
Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn