Thông báo
Loading...
  Tin tức

Lễ kết nạp Đảng viên - chi Bộ khoa Kế toán Kiểm toán
Ngày 26/02/2021 Chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán – Đảng bộ trường đại học Kinh tế ĐHQGHN tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Khiếu Hữu Bình.

Lễ kết nạp Đảng viên - chi Bộ khoa Kế toán Kiểm
Ngày 26/02/2021 Chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán - Đảng bộ trường đại học Kinh tế ĐHQGHN tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Khiếu Hữu Bình.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn