Thông báo
Loading...
GIỚI THIỆU CHUNG KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

- Khoa Kế toán - Kiểm toán là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. - Khoa đề ra mục tiêu: Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tạo sự khác biệt với các cơ sở đào tạo khác theo hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn và đào tạo theo chuẩn Quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, được xếp hạng ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu Kế toán - Kiểm toán, bằng cấp về Kế toán - Kiểm toán được các tổ chức, Hiệp hội nghề nghiệp uy tín trên thế giới thừa nhận.

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

- Khoa Kế toán - Kiểm toán là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Mục tiêu của khoa là trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tạo sự khác biệt với các cơ sở đào tạo khác theo hướng đào tạo gắn liền với thực tiễnđào tạo theo chuẩn Quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, được xếp hạng ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu Kế toán - Kiểm toán, bằng cấp về Kế toán - Kiểm toán được các tổ chức, Hiệp hội nghề nghiệp uy tín trên thế giới thừa nhận.

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Chủ nhiệm khoa:

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy
Email:
nhthuykt@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 37547506 (ext.707)

Phó chủ nhiệm khoa:

 

TS. Trần Thế Nữ

Email: nutt@vnu.edu.vn

Tel: (84-4) 37547506

 

TS. Nguyễn Thị Hương Liên
Email: liennth@vnu.edu.vn

Tel: (84-4) 37547506

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa KTKT có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ, tư vấn và hợp tác trong nước và quốc tế về kế toán - kiểm toán, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.

2. Nhiệm vụ

· Đào tạo chính quy hệ chuẩn và hệ chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán.

· Đào tạo sau đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán.

· Đào tạo ngắn hạn về kế toán - kiểm toán.

· Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp dịch vụ khác liên quan đến kế toán - kiểm toán.

· Hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học kế toán - kiểm toán.

IV. Triết lý đào tạo

Lấy người học làm trung tâm.

Đào tạo gắn liền với thực tiễn và theo chuẩn quốc tế.

Đào tạo gắn liền với thực tiễn được thực hiện thông qua việc tăng cường các chương trình thực tập - thực tế giữa khóa, cuối khóa và các môn học Thực hành kế toán - kiểm toán trong khung chương trình đào tạo, phối kết hợp chặt chẽ với các công ty dịch vụ kế toán - kiểm toán trong đào tạo và nghiên cứu nhằm tăng cường kiến thức thực tế và kỹ năng thực hành nghề nghiệp kế toán - kiểm toán cho sinh viên, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp rõ ràng để ra trường có khả năng thâm nhập ngay vào công việc thực tế liên quan đến kế toán - kiểm toán. Đào tạo theo chuẩn quốc tế được thực hiện trước hết thông qua việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế, đổi mới đề cương và cập nhật nội dung giảng dạy dựa trên các chương trình đào tạo của các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế, áp dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy đối với tất cả các môn học chính trong khung chương trình đào tạo ngành kế toán nhằm tăng tính tự học, tự nghiên cứu và phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên. Đồng thời, đẩy mạnh các khóa đào tạo ngắn hạn Nâng cao kỹ năng chuyên ngành kế toán - kiểm toán bằng tiếng Anh đa cấp độ cho sinh viên để tăng khả năng hấp thụ chương trình học đạt chuẩn quốc tế. Với triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm, các tiết học đều đảm bảo tính hợp lý giữa giờ lý thuyết và thực hành, giảng viên không truyền đạt các kiến thức và kỹ năng cho sinh viên một cách thụ động mà đóng vai trò là người định hướng, dẫn dắt và khơi gợi các ý tưởng và sức sáng tạo của sinh viên, phát huy một cách tốt nhất năng lực nhận thức và năng lực tư duy, tinh thần tự học và tự nghiên cứu của sinh viên ở mọi nơi, mọi lúc và suốt đời.

V. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Lĩnh vực kế toán tài chính:

· Cải cách hệ thống thuế ở Việt Nam trong xu thế hội nhập;

· Công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán;

· Chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động;

· Các vấn đề về hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp;

· Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp;

· Chuẩn mực kế toán tài chính của Việt Nam và thế giới;

· Những vấn đề hiện tại của kế toán.

- Lĩnh vực kế toán quản trị:

· Kế toán xanh

· Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM);

· Các mô hình đánh giá sự phát triển của kế toán quản trị trên thế giới;

· Các nhân tố ảnh hưởng tới trình độ phát triển kế toán quản trị;

· Các phương pháp kế toán quản trị hiện đại về tính giá, lập dự toán, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hệ thống thẻ điểm cân bằng...

· Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại.

- Lĩnh vực kiểm toán:

· Khung kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế;

· Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại;

· Ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới hoạt động của doanh nghiệp sau kiểm toán;

· Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

· Chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán.

________________________
Địa chỉ liên hệ:
Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Phòng 706, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37547506, máy lẻ 707
Website: http://ktkt.ueb.edu.vn

Email: ketoankiemtoanueb@gmail.comKhoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn