Thông báo
Loading...
Hướng nghiên cứu chính của giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

 


TS. Nguyễn Thị Hương Liên

1. Khung kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế

2.  Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

3.  Các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại

4.  Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)

5.  Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu - Công cụ mới của kế toán quản trị môi trường

6.  Cải cách hệ thống thuế ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

7.  Chính sách mục tiêu lạm phát

8.  Quy tắc Taylor

TS. Trần Thế Nữ

  1.    Thuế và các vấn đề về quản lý thuế, kế toán thuế tại Việt Nam
  2.     Kế toán quản trị chi phí
  3.     Kế toán doanh nghiệp và các vấn đề về BCTC

4.      Công bố thông tin và phân tích tài chính doanh nghiệp

5.      Phân tích tài chính dự án

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

  1.    Chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
  2.    Các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp
  3.    Các loại vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
  4.    Hệ thống các BCTC trong doanh nghiệp
  5.    Xu hướng sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp hiện nay

TS. Nguyễn Thị Phương Dung

1.      Kế toán quản trị Việt Nam và quốc tế

2.      Phương pháp định giá bán và tính giá thành theo chi phí mục tiêu (Target costing)

3.      Phương pháp quản trị và tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABM và ABC)

4.      Các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại

5.      Các mô hình đánh giá trình độ phát triển kế toán quản trị trên thế giới

6.      Kế toán tài chính Việt nam và quốc tế

 

TS. Đỗ Kiều Oanh

1.       Gian lận Báo cáo tài chính

2.        Hợp nhất hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt nam

3.        Kế toán tài sản và bất động sản đầu tư

4.        Phân tích báo cáo tài chính

 

ThS. Nguyễn Thị Hải Hà

1.      Phân tích tài chính

2.      Quản trị tài chính

3.      Những vấn đề hiện tại của kế toán

4.      Chất lượng công bố thông tin kế toán

5.     Chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Khoảng cách và sự khác biệt.

6.      Phương pháp giảng dạy các môn học Kế toán

ThS. Phạm Ngọc Quang

 1.      Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính

 2.      Chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán

ThS. Đỗ Quỳnh Chi

 1.      Kiểm toán báo cáo tài chính

 2.     Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính

 3.       Kiểm toán nội bộ và hệ thống KSNB tại các doanh nghiệp Việt Nam.

 4.      Cạnh tranh và chất lượng dịch vụ các công ty dịch vụ kế toán

 5.      Thực trạng đào tạo kế toán thực tế tại Việt Nam

 6.       Kế toán thuế và tối ưu hóa lợi ích về thuế tại các doanh nghiệp Việt Nam.

ThS. Nguyễn Hoàng Thái

 

1. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp Việt Nam

2.Chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán

3.Xu hướng phát triển của ngành kiểm toán tại Việt Nam và Quốc tế

4.Gian lận và sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính

5.Thuế và các vấn đề về quản lý thuế

 

ThS. Khiếu Hữu Bình

1.Kiểm toán tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

2.Những điểm tương đồng và khác biệt giữa IFRS và VAS

3.Phân tích báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính

4.Phân tích chiến lược kinh doanh và quản trị hoạt động

5.Hệ thống kiểm soát nội bộ

6.Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)

 


Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn