Thông báo
Loading...
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kế toán theo Thông tư 23

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kế toán (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) ban hành theo Quyết định số 914/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/3/2018 của Giám đốc ĐHQGHN.

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kế toán

+ Tiếng Anh: Accounting

- Mã số ngành đào tạo: 7340301

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Accounting (Honors Program)

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân CLC Kế toán đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu hơn so với CTĐT chuẩn, bao gồm năng lực tác nghiệp, phân tích và hoạch định, ra quyết định cũng như tổ chức thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, phân tích ở các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính và các tổ chức khác; có khả năng nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại họcvà cao đẳng; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn tại nước ngoài và các cơ sở đào tạo chất lượng cao ở trong nước trong lĩnh vực Kế toán và các lĩnh vực liên quan khác.

Ngoài ra, sinh viên cũng được rèn luyện và tích lũy các kỹ năng như:

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, học tập, nghiên cứu;

- Có các kỹ năng bổ trợ cần thiết để có khả năng thích nghi và phát triển sự nghiệp trong những môi trường làm việc khác nhau ở trong và ngoài nước.

3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia và phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của ĐHQGHN;

- Tổ hợp môn thi và phương thức tuyển sinh chính thức sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của ĐHQGHN;

3.2. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến)

Năm 2018 tuyển sinh: 120 chỉ tiêu

Từ năm 2019 trở đi: căn cứ vào thực tế cũng như theo chỉ tiêu do ĐHQGHN phê duyệt.

4. Chuẩn đầu ra của chương trình: xem chi tiết tại đây.

5. Khung chương trình đào tạo: xem chi tiết tại đây.

Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn