Thông báo
Loading...
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Hiền

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiền Học vấn/Chứng chỉ: Thạc sỹ Kinh tế (Kế toán), CMA (Australia), CPA Việt Nam Chuyên môn: Kế toán (VAS, IFRS, US GAAP), Kiểm toán, Tư vấn tài chính Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán SCS Global Giảng viên cao cấp AFA Research and Education Email: Hiennmttc@gmail.com
 
 
 
 
CHUYÊN GIA 
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiền Học vấn/Chứng chỉ: Thạc sỹ Kinh tế (Kế toán), CMA (Australia), CPA Việt Nam Chuyên môn: Kế toán (VAS, IFRS, US GAAP), Kiểm toán, Tư vấn tài chính Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán SCS Global Giảng viên cao cấp AFA Research and Education
 
THAM GIA SỰ KIỆN: 
Diễn giả workshop "Ảnh hưởng của Covid 19 tới Kế toán Kiểm toán", workshop dành cho cao học tổ chức trực tuyến ngày 01/10/2021 trên nền tảng trực tuyến Ms Teams 
 

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn