Thông báo
Loading...
  Tin tức

Giám đốc CMA Úc tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về Quản trị tinh gọn (Lean Management) với Học viên Cao học Kế toán
Ông Phan Lê Thành Long - Giám đốc CMA Úc tại Việt Nam – chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính kế toán đã có buổi chia sẻ với các lớp cao học ngành Kế toán về Chủ đề “Quản trị tinh gọn” (Lean Management).

Sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo Quốc tế về Tài chính và Kế toán đương đại
Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được Khoa Kế toán Kiểm toán chú trọng và đẩy mạnh bởi hoạt động này mang lại các lợi ích thiết thực cho sinh viên trong việc phát triển năng lực tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán đăng ký tham gia NCKH ngày càng nhiều và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn