Thông báo
Loading...
SỰ LỚN MẠNH VỀ CHẤT VÀ LƯỢNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN NĂM HỌC 2021-2022

Khoa Kế toán – Kiểm toán (KTKT), Trường đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Trường ĐHKT) đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên cấp Khoa từ ngày 28/3 đến 1/4/2022 với 61 công trình nghiên cứu công phu, cùng những chủ đề phong phú, hấp dẫn và mang tính liên ngành cao.

 

 

Chủ đề nghiên cứu nóng của xã hội về Bitcoin

Tham dự các hội đồng chấm các công trình NCKH sinh viên là toàn bộ các thầy cô Khoa KTKT, cùng các nhóm sinh viên chủ trì thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học. Mặc dù các hội đồng bảo vệ diễn ra dưới hình thức online nhưng vẫn không khí bảo vệ vẫn rất sôi nổi. Tinh thần hứng khởi của cả thầy và trò không chỉ thể hiện ngay từ những buổi đầu phát động chương trình mà còn thể hiện rõ ở số lượng và chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022.

Khoa KTKT luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, giúp sinh viên củng cố và nâng cao tri thức, kỹ năng và tạo cho sinh viên có khả năng nghiên cứu độc lập theo đúng triết lý đào tạo. Năm nay, lễ phát động sinh viên NCKH của Khoa KTKT được sinh viên các khóa hưởng ứng nhiệt tình, lựa chọn nhiều chủ đề nghiên cứu mới có tính thực tiễn cao, hoàn thành những sản phẩm khoa học đạt chất lượng tốt và có thể phát triển thêm để có thể công bố trong nước và quốc tế.

Các nhóm nghiên cứu sinh viên được chia thành 6 Hội đồng để trình bày công trình và bảo vệ, tập trung vào các vấn đề mang tính chất chuyên môn cao và phong phú, liên ngành và thực tiễn như tác động của đại dịch Covid-19, hành vi tiêu dùng, kế toán quản trị, công bố thông tin, tài chính, gian lận báo cáo, chất lượng đào tạo giảng dạy, chương trình CFAB, … hay những vấn đề kinh tế nóng của xã hội như tiền ảo Bitcoin, Fintech, …

Nhiều nghiên cứu thực tiễn liên hệ bối cảnh Covid-19

Chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên ngày càng tốt và thể hiện rõ qua các phương pháp nghiên cứu phù hợp, mang lại kết quả nghiên cứu đáng tin cậy và những đóng góp khoa học có giá trị. Năm nay, các sản phẩm khoa học, các vấn đề đặt ra trong các bài nghiên cứu đều có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, các nhóm nghiên cứu am hiểu sâu các nội dung nghiên cứu và tự tin trình bày báo cáo, bảo vệ công trình nghiên cứu một cách chuyên nghiệp.