Thông báo
Loading...
Kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa QH 2015/E Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 về việc giảng dạy môn học GDQP-AN Khóa QH 2015/E Trường  Đại học Kinh tế, ĐHQGHN,Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thông báo kế hoạch để quý trường cùng phối hợp triển khai tổ chức thực hiện như sau:

          1.Thời gian giảng dạy

          Từ ngày 22 tháng  02 năm 2016 đến ngày 18 tháng 3 năm 2016.

          2. Địa điểm, hình thức tổ chức

             Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN - Thôn 7 - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội.

          Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong  thời gian học tập môn học.

          Trung tâm  thực hiện đón, trả và  giao, nhận sinh viên trước và sau khi kết thúc đợt học tại trường, có biên bản  giao nhận của đại diện 02 đơn vị.

          3. Công tác phối hợp chuẩn bị
          3.1. Công tác chuẩn bị của Trường Đại học Kinh tế.

           Đề nghị quý trường chuẩn bị những nội dung sau;

          - Cung cấp danh sách sinh viên tham gia đợt học, khóa học, có đầy đủ các thông tin như Lớp, Khoa đào tạo, mã sinh viên, ngày sinh, giới tính, để Trung tâm căn cứ bố trí Tiểu đội, Trung đội, Đại đội,  chuẩn bị nơi ăn ở, học tập và phương tiện đưa đón.

          - Thông báo nội dung, thời gian, kế hoạch giảng dạy, tổ chức lớp học, lịch trình học tập, để sinh viên biết và làm công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện.

           - Cử đại diện Trường phối hợp với đại diện Trung tâm giao nhận sinh viên, bảo đảm trật tự an ninh trong quá trình đón, trả sinh viên, phối hợp với Trung tâm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sinh viên học tập tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc.

           - Liên hệ bố trí (sân bãi) vị trí tập trung, nơi tập kết xe  để đón sinh viên sáng ngày 22/02/2016 và  trả sinh viên ngày 18/03/2016.

             - Đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng ban chức năng của trường phối hợp với Trung tâm thăm hỏi, động viên sinh viên trong đợt học.
           3.2. Công tác chuẩn bị của sinh viên          

             - Mỗi sinh viên cần chuẩn bị tốt về tư tưởng, nhận thức rõ việc học tập giáo dục quốc phòng-an ninh tại Trung tâm, thực hiện theo Quy định của Luật GDQP và AN, xác định tinh thần thái độ, trách nhiệm học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt. Chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập hàng ngày, phải mang đủ tư trang (chăn bông, áo ấm chống rét). Trung tâm chỉ bảo đảm trang bị mang mặc theo quy định của môn học. Không mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp, hay các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

            - Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, giấy chứng nhận đang ở nội trú ký túc xá sinh viên). Chuẩn bị kinh phí thực hiện nghĩa vụ của sinh viên theo quy định. 

             - Nắm chắc kế hoạch, thời gian, địa điểm, số xe, lớp biên chế học GDQPAN (đại đội) người phụ trách (đại đội trưởng). Đến địa điểm tập trung giao nhận sinh viên đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm túc và nhanh chóng thực hiện theo sự điều hành của cán bộ Trung tâm.

          3.3. Công tác chuẩn bị của Trung tâm GDQP-AN

            - Xây dựng kế hoạch đợt học chuyển đến trường Đại học Kinh tế để thông báo cho sinh viên chuẩn bị và thực hiện.
            -  Chuẩn bị phương tiện đón trả sinh viên và các mặt bảo đảm cho khóa học. - Cử cán bộ về tiếp nhận, đón, trả sinh viên tại trường.

               - Tiếp nhận, quản lý sinh viên học tập tập trung theo kế hoạch đào tạo
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.
Xem và download chi tiết thông báo qua group mail
          

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn