Thông báo
Loading...
Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng SunwayHanu năm học 2016-2017

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Văn phòng SUNWAYHANU, Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng SUNWAYHANU năm học 2016-2017 như sau:
 

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Kết quả học tập, rèn luyện và tiếng Anh từ loại khá trở lên.

- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động: Đoàn - Hội, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học.

  2. Nội dung chi tiết học bổng

Khóa học

Học phí gốc

Số lượng

Mức học bổng

Giá trị

Gói Diploma in Accounting and Business/ACCA (F1->F3)

14.400.000

2

80%

23.040.000

14.400.000

8

70%

80.640.000

14.400.000

5

60%

43.200.000

14.400.000

10

50%

72.000.000

CFA Phân tích đầu tư tài chính Mỹ (Level I)

25.200.000

5

70%

88.200.000

25.200.000

10

60%

151.200.000

Tổng
458.280.000

3. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bảng điểm năm học 2016-2017 của sinh viên.

- Đơn xin nhận học bổng của sinh viên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong đó nêu rõ hiểu biết của bản thân về lợi ích khóa học và định hướng học tập, làm việc sau khóa học. Trong đơn ghi đầy đủ các thông tin: Xét tuyển học bổng Sunwayhanu năm 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Lớp, Điện thoại, Email, chương trình học đăng ký ACCA(F1/F2/F3) hoặc chương trình CFA, các đóng góp cá nhân trong các hoạt động tập thể và cộng đồng, .....

- Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

           Các sinh viên trực tiếp nộp hồ sơ và gửi về Văn phòng khoa từ ngày 15/9/2017 đến ngày 19/9/2017.

 

Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn