Thông báo
Loading...
Xét chọn học bổng Mitsubishi năm học 2017-2018

Thực hiện nội dung công văn của trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2017 - 2018, Khoa Kế toán Kiểm toán gửi sinh viên thông báo học bổng như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư.

- Đạt kết quả học tập năm học 2016-2017 từ giỏi trở lên;

- Đạt kết quả rèn luyện năm học 2016-2017 từ tốt trở lên;

* Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng….

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bảng điểm năm học 2016-2017;

- Bản tự khai viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (theo mẫu đính kèm công văn);

- Bản tự giới thiệu, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu đính kèm công văn);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo – Mitsubishi, có độ dài khoảng 01 trang A4; 01 bản viết bằng tiếng Việt và 01 bản dịch sang tiếng Anh;

- Bản photo các chứng nhận về hoàn cảnh khó khăn, hoạt động Đoàn - Hội, NCKH….

- Hồ sơ xếp theo tứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng.

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/suất/sv/năm học.

Sinh viên làm hồ sơ và gửi về Văn phòng Khoa Kế toán muộn nhất ngày 15/9/2017.

Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn