Thông báo
Loading...
Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Diana Unicharm

Căn cứ thông báo tuyển dụng Quản trị viên tập sự năm 2018 của Công ty Cổ phần Diana Unicharm, Khoa KTKT gửi thông báo cho sinh viên như sau:
>>>>>> Sinh viên đọc thông báo tại đây.
Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn