Thông báo
Loading...
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2014-2015

Thực hiện nội dung công văn số 2534/ĐHQGHN-CTSV ngày 25/7/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ 1 năm học 2014-2015

Đối tượng xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:
1. Đối tượng và tiêu chí xét:

-       Là sinh viên hệ Chính quy năm thứ ba, thứ tư.

-       Có kết quả học tập năm học 2014-2015 đạt loại giỏi trở lên.

-      Có điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2014-2015 đạt loại tốt trở lên;

-     Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2015-2016.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

Bản khai lý lịch cá nhân có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (theo mẫu);

Bản tự giới thiệu của sinh viên, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu);

Bảng điểm năm học 2014-2015;

Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của giảng viên, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng

Hàn (nếu viết bằng tiếng Hàn phải có bản dịch tiếng Việt);

Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng viết bằng tiếng Việt, khuyến khích có dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;

Các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn - hội, hoàn cảnh khó khăn...
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thưyớc 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Lotte, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Trị giá mỗi xuất học bổng: 200 đô la Mỹ/suất.

4. Chỉ tiêu học bổng:

 STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa KT&KDQT

1

 

2

Khoa Kế toán

1

 

3

Khoa QTKD

4

 

4

Khoa KTPT

1

 

5

Khoa KTCT

1

 

Cộng

8

 

 Sinh viên nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 31/08/2015 (mẫu hồ sơ đã gửi vào mail của các lớp)

Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn